Ισχύει από 05/09/2022

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & SMALL GROUP